Termeni si conditii Parteneri

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEST CONTRACT, NU FOLOSIȚI SITE-UL SAU SERVICIILE.


Prezentul Acord poate fi modificat de către www.FitnessLibrary.ro sau FITNESS LIBRARY Srl (denumită în continuare „FITNESS LIBRARY”) la propria sa discreție în orice moment, cu sau fără notificare. Utilizarea în continuare a acestui site sau a Serviciilor după publicarea reviziilor la acest acord va constitui acceptarea dvs. de astfel de revizuiri. Vă rugăm să consultați sfârșitul acestui acord pentru a stabili când a fost revizuit ultima dată acordul.


FITNESS LIBRARY poate oferi servicii suplimentare sau poate revizui oricare dintre serviciile sau prețurile, la discreția sa, iar prezentul acord se va aplica tuturor serviciilor suplimentare sau serviciilor revizuite. De asemenea, FITNESS LIBRARY își rezervă dreptul de a înceta să ofere oricare dintre Servicii.


 1. Utilizarea site-ului și a serviciului

Ca utilizator al site-ului sau a unui utilizator înregistrat pentru a utiliza oricare dintre Serviciile (un „utilizator înregistrat“), sunteți de acord cu următoarele:


1.1. Utilizare exclusivă. Contul dvs. este doar pentru uz personal. Dar nu  puteți autoriza si alte persoane să vă utilizeze contul și nu puteți atribui sau transfera în alt mod contul dvs. către o altă persoană sau entitate. Recunoașteți că FITNESS LIBRARY nu este responsabil pentru accesul terților la contul dvs. care rezultă din furtul sau deturnarea de nume de utilizator și parole sau materiale cu continut protejat.


1.2. Informații transmise. Sunteți singurul responsabil pentru ele  și vă asumați orice răspundere cu privire la (i) informațiile și conținutul pe care le comercializati sub forma de Serviciu; (ii) informațiile și conținutul pe care le postați, le transmiteți, le publicați sau le puneți la dispoziție în alt mod (în continuare „postați”) prin intermediul Serviciilor; și (iii) interacțiunile dvs. cu alți utilizatori înregistrați prin intermediul serviciilor.


1.3. Asumarea riscului și precauții. RECUNOAȘTEȚI CĂ SUNTEȚI PERSONAL RESPONSABIL PENTRU CONȚINUTUL  PROGRAMELOR DE EXERCIȚII, EVALUĂRI, COACHING ETC UTILIZATE DE CLIENȚI. ÎNȚELEGIȚI ȘI RECUNOAȘTEȚI FAPTUL  CĂ ORICE ACTIVITATE  FIZICĂ ESTE INERENT PERICULOSĂ ȘI CONȚINE POTENȚIALUL PENTRU MOARTE, Vătămări grave și pierderi de proprietate. ÎNȚELEGIȚI ȘI VĂ ASUMAȚI RISCUL CLIENȚILOR DUMNEAVOASTRĂ CU FITNESS LIBRARY NU ESTE RESPONSABIL PENTRU A ASIGURA CĂ ORICE CERETI SAU RECOMANDAȚI CLIENTILOR DUMNEAVOASTRĂ DE FĂCUT ESTE SIGUR ȘI ADECVAT PENTRU ACEL CLIENT. SUNTETI RESPOSABIL SA VERIFICATI SI SA CORECTATI ORICE MATERIAL SCRIS FOTOT SAU VIDEO ÎNAINTE DE A-L FACE DISPONIBILI CLIENȚILOR DUMNEAVOASTRĂ, PENTRU A VĂ asigura că este corect, sigur și potrivit pentru clienții dvs.


1.4. Raportarea încălcărilor. Veți raporta cu promptitudine către FITNESS LIBRARY orice încălcare a Acordului de către alții, inclusiv, dar nu limitat la, Utilizatorii Înregistrați.


1.5. Eliminarea conținutului. FITNESS LIBRARY își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligație, de a monitoriza informațiile sau materialele pe care le trimiteți Clienților sau le postați în zonele publice ale site-ului. FitnessLibrary.ro va avea dreptul să elimine orice astfel de informații sau materiale care, în opinia sa unică, încalcă sau pot încălca orice lege aplicabilă sau litera sau spiritul prezentului Acord sau la cererea oricărei terțe părți.


1.6. Restricții de postare și comunicare. nu veți posta pe site, nu veți transmite altor utilizatori, niciun conținut (sau linkuri către acestea) sau nu veți angaja în alt mod în orice activitate pe Site sau prin intermediul Site-ului, care:


1.6.1. promovează rasismul, fanatismul, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau individ;


1.6.2. este destinat sau tinde să hărțuiască, să enerveze, să amenințe sau să intimideze orice alți utilizatori ai Site-ului sau Serviciilor;


1.6.3. este defaimator, inexact, abuziv, obscen, profan, jignitor, cu orientare sexuala, obscen sau în alt mod;


1.6.4. conține informatii si date apartinand altor drepturi de autor (de exemplu, muzică, filme, clipuri video, fotografii, imagini, software, etc.), fără a obține permisiunea în primul rând;


1.6.5. conține videoclipuri, fotografii audio sau imagini ale altei persoane fără permisiunea sa (sau în cazul unui minor, tutorele legal al minorului);


1.6.6. promovează sau permite activități ilegale sau ilegale, cum ar fi încălcarea confidențialității cuiva, vătămarea sau hărțuirea altei persoane, obținerea informațiilor de identitate ale altor persoane, crearea sau diseminarea virușilor informatici sau eludarea dispozitivelor de protecție împotriva copierii;


1.6.7. destinate să fraudeze, să înșele sau să înșele alți utilizatori ai site-ului;


1.6.8. conține viruși, bombe cu ceas, troieni, cancelbots, viermi sau alte coduri, componente sau dispozitive dăunătoare sau perturbatoare;


1.6.9. promovează sau solicită implicarea sau susținerea unei platforme politice, religii, cult sau sectă;


1.6.10. diseminează informațiile personale ale altei persoane fără permisiunea sa sau colectează sau solicită informațiile personale ale altei persoane în scopuri comerciale sau ilegale;


1.6.11. este off-topic, lipsit de sens sau intenționat în alt mod să deranjeze sau să interfereze cu interactiunea altor utilizatori pe site.


1.6.12. suplineste identitatea, sau denatură în alt mod afilierea, conexiunea sau asocierea cu orice persoană sau entitate;


1.6.13. solicită jocuri de noroc sau se angajează în orice joc de noroc sau activitate similară;

1.6.14. utilizează scripturi, roboți sau altă tehnologie automată pentru a accesa Site-ul sau Serviciile;


1.6.15. utilizează Site-ul sau Serviciile pentru scrisori în lanț, e-mailuri nesolicitate sau e-mailuri spam;


1.6.16. colectează sau solicită informații personale despre oricine are sub 18 ani; 


1.6.17. este utilizat în orice mod pentru sau în legătură cu spamming, spimming, phishing, trolling sau activități similare.


1.7. Fără informații false. Nu veți furniza informații inexacte, înșelătoare sau false către FITNESS LIBRARY sau oricărui alt utilizator. Dacă informațiile furnizate către FITNESS LIBRARY sau altui utilizator devin ulterior inexacte, înșelătoare sau false, veți notifica prompt FITNESS LIBRARY despre o astfel de modificare.


1.8. Fără solicitare publicitară sau comercială. Nu puteți transmite scrisori în lanț, junk sau e-mail spam către alți utilizatori. În plus, nu veți utiliza nicio informație obținută de la site pentru a contacta, face publicitate, solicita sau vinde unui utilizator fără consimțământul lor explicit prealabil. Dacă încălcați termenii acestei subsecțiuni și trimiteți sau postați mesaje de e-mail nesolicitate, „spam” sau alte comunicări nesolicitate de orice fel prin intermediul Serviciilor, recunoașteți că veți fi cauzat un prejudiciu substanțial distincției Fitness Library, dar că valoarea acestui prejudiciu ar fi extrem de dificil de constatat. 


1.9. Fără hărțuire a angajaților sau agenților FITNESS LIBRARY Nu veți hărțui, deranja, intimida sau amenința niciunul dintre angajații sau agenții FITNESS LIBRARY angajați în furnizarea de către dumneavoastră a unei părți din Servicii.


 1. Drepturi de proprietate

2.1. Proprietatea informațiilor si a drepturilor de proprietate. Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că FITNESS LIBRARY este proprietarul unor informații de proprietate extrem de valoroase, inclusiv fără limitare, informatiile de pe site. FITNESS LIBRARY deține și păstrează toate drepturile de proprietate asupra Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la toate informațiile confidențiale.


2.2. Fără utilizarea informațiilor confidențiale. Nu veți posta, copia, modifica, transmite, dezvălui, arăta în public, nu veți crea lucrări derivate din, distribui, face uz comercial sau nu veți reproduce în niciun fel orice (i) informații confidențiale sau (ii) alte materiale protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale , sau alte informații de proprietate accesibile prin intermediul site-ului, fără a obține în prealabil consimțământul scris al proprietarului acestor drepturi de proprietate.


2.3. Informații ale altor utilizatori. Alți utilizatori înregistrați pot posta informații protejate prin drepturi de autor, care beneficiază de protecție a drepturilor de autor, indiferent dacă sunt sau nu identificate drepturi de autor. Sunteți de acord că nu veți copia, modifica, publica, transmite, distribui, efectua, afișa, utiliza comercial sau vinde orice informație FITNESS LIBRARY sau terță parte disponibilă prin intermediul Serviciilor sau Site-ului. 1. Informații utilizator

3.1. Divulgarea prin lege. Recunoașteți și sunteți de acord că FITNESS LIBRARY poate dezvălui informațiile pe care le furnizați în cazul în care acest lucru este solicitat de lege, la cererea unei terțe părți sau dacă noi, la propria noastră discreție, considerăm că divulgarea este rezonabilă pentru (1) respectarea legii , cereri sau ordine din partea forțelor de ordine sau a oricărui proces legal (indiferent dacă o astfel de dezvăluire este sau nu cerută de legea aplicabilă); (2) protejarea sau apărarea drepturilor sau proprietății FITNESS LIBRARY sau a unei terțe părți; sau (3) protejează sănătatea sau siguranța cuiva.


 1. Conținut vândut folosind FITNESS LIBRARY

4.1. Recunoașteți că sunteți pe deplin responsabil pentru conținutul, calitatea și adecvarea oricărui conținut pe care îl vindeți prin FitnessLibrary.ro.


4.2. Sunteți de acord să nu încercați să vindeți conținut care nu se potrivește cu descrierea de vânzare pe care ați furnizat-o sau care nu este în niciun alt mod adecvată scopului sau care nu îndeplinește așteptările clientului.


 

 1. Garanție Si Retur 

5.1. NU EXISTA GARANTII! FITNESS LIBRARY  NU ACORDĂ NICI O GARANȚIE DE NICIUN TIP, FIE EXPRESĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU ALTOR PENTRU SERVICIILE SAU SITE (INCLUSIV TOATE INFORMAȚIILE CONȚINUTE INCLUSE ÎN ACESTA) ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANZABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR SAU NON-ÎNCĂLCARE. FITNESS LIBRARY NU GARANTEAZA CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR VA FI SIGURĂ, NEINTERTRUPTĂ, DISPONIBILĂ ÎNTOTDEAUNA, FĂRĂ ERORI SAU VĂ ÎNDEPLINĂ CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ, SAU ORICE VICIENȚĂ A SERVICIILOR VOR FI CORECTATE. Distincția PT DECLARĂ RESPONSABILITATEA PENTRU CONNECTIVITATEA ȘI DISPONIBILITATEA SERVICIILOR ȘI NICI O GARANȚIE NU SE FACE.

FITNESS LIBRARY. NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE REZULTATE DIN CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR  SAU A ALTUI  CONȚINUT PUBLICAT PE SITE, SAU TRANSMIS CĂTRE SAU DE ORICE UTILIZATOR.
 1. Limitarea răspunderii și despăgubirea

În niciun caz, FITNESS LIBRARY nu va fi responsabilă pentru orice daune incidentale, speciale, indirecte sau indirecte care decurg din sau se referă la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile, inclusiv, fără limitări, daune pentru pierderea sau corupția datelor sau programelor, serviciilor.


 1. Comunicare și confidențialitate

Putem folosi adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite mesaje care vă notifică despre modificările importante aduse Serviciilor sau ofertelor speciale. În plus, vă putem contacta telefonic dacă ne furnizați în mod voluntar numărul dvs. de telefon, pentru a comunica cu dvs. cu privire la Servicii.


 1. Termen și încetare

Acest Acord va intra în vigoare la acceptarea Acordului prin utilizarea de către dvs. a Site-ului sau a Serviciilor și va rămâne în vigoare în mod perpetuu, cu excepția cazului în care este reziliat prin prezenta. Fie dvs., fie FITNESS LIBRARY vă puteți anula contul în orice moment, din orice motiv sau fără niciun motiv, fără explicații, în vigoare la trimiterea unei notificări scrise celeilalte părți. FITNESS LIBRARY își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta imediat accesul dvs. la oricare dintre Servicii, fără notificare, din orice motiv sau fără niciun motiv. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a elimina informațiile contului sau datele din Serviciile noastre și orice alte înregistrări în orice moment, la propria noastră discreție. 


 1. Informațiile clientului

9.1. Confirmați că vi s-a dat permisiunea oricărui client sau a altor terțe părți să ne ofere orice informații referitoare la acestea înainte de a face acest lucru.


9.2. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că clienții dvs. citesc și acceptă termenii și declarația noastră de confidențialitate înainte de a utiliza site-ul. 1. Dispoziții generale

10.1. Controlul legii și al jurisdicției. Sunteți de acord că legislația din ROMANIA (fără a pune în aplicare principiile sale de conflict de legi) va reglementa prezentul Acord, Site-ul și Serviciile și că orice dispută care decurge din sau se referă la acest Acord, Site-ul sau Serviciile va face obiectul exclusivității jurisdicția și locul de desfășurare a instanțelor din ROMANIA. Recunoașteți și sunteți de acord că orice încălcare a prezentului Acord poate provoca daune ireparabile FITNESS LIBRARY și, prin urmare, sunteți de acord că FITNESS LIBRARY va fi îndreptățită să solicite o remediere extraordinară în instanță, inclusiv, dar fără a se limita la, ordonanțe de restricționare temporare, dispoziții preliminare și dispoziții permanente fără a fi necesară de a posta o garanție sau altă garanție, în plus față de și fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau remedii pe care FITNESS LIBRARY le poate avea pentru încălcarea prezentului acord.


 1. Diverse. 

Acest Acord, pe care îl acceptați la înregistrarea pe site, Politica de confidențialitate și orice condiții de plată, reînnoire, Servicii suplimentare aplicabile, cuprinde întregul acord între dvs. și FitnessLibrary.ro cu privire la utilizarea acestui Serviciu, înlocuind orice acorduri anterioare între dvs. și FItness LIbrary srl legate de utilizarea dvs. de către acest site sau servicii (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale acestui acord). Cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit, Acordul ramane in vigoare chiar si in timpul încetării activitatii contului sau a înregistrării dvs. Lpe site. În cazul în care o prevedere a acestui Acord este considerată invalidă, restul Acordului va continua sa ramana în vigoare. Indiferent de orice statut sau lege contrară, orice reclamație sau cauză de acțiune care decurge din sau legată de utilizarea Site-ului sau a prezentului Acord trebuie depusă în termen de un (1) an de la apariția acestei reclamații sau cauza de acțiune sau să fie pentru totdeauna barat. Titlurile secțiunilor din acest acord sunt doar pentru comoditate și nu au niciun efect juridic sau contractual. 1. Acest acord a fost revizuit ultima data la data de 24.11.2020